Creëren en/of observeren

Gepubliceerd op 15 januari 2024 om 10:09

Fotografie is vaak een samenspel tussen geplande en ongeplande foto's. Het is als een dans van creativiteit en spontaniteit, waarbij elke klik van de camera een unieke harmonie van voorbereiding en toeval vastlegt.

De geplande foto staat als een doordachte compositie. Hier neemt de fotograaf de rol van regisseur op zich, elke element zorgvuldig plannend - van de belichting tot de compositie. Het is als het voorbereiden van een reis, waar elke stap bewust genomen wordt, en elke bestemming vooraf bekend is. Aan de andere kant van het spectrum bevindt zich de ongeplande foto, een spontane glimp van het leven zoals het is. Hier is de fotograaf niet zozeer een regisseur, maar een ontvanger van het moment.

Het zijn de onverwachte zonnestralen die door de bladeren dansen, de willekeurige ontmoetingen, en de oprechte lach die wordt vastgelegd zonder waarschuwing. Deze beelden zijn als onverwachte cadeautjes van het dagelijks leven, waarvan de waarde vaak pas later volledig wordt begrepen.

Creëren en observeren lijken een tegenstrijdige handelingen, maar in de fotografie vinden ze een balans. Het plannen van een foto vereist vooruitziendheid, een bewuste keuze om een specifiek moment vast te leggen. In tegenstelling daarmee staat het observeren, het zijn in het nu en laten ontvouwen wat zich voor onze ogen afspeelt. Het zijn als twee polen die elkaar aantrekken, waarbij de geplande foto als een leidraad fungeert voor de ongeplande, en vice versa.

Fotografie openbaart zich vaak in deze samensmelting van gepland en ongepland. Het gaat niet alleen om het vastleggen van beelden, maar eerder om het omarmen van de ongeplande momenten en de voorbereiding. Het herinnert je eraan dat elk moment, of het nu gepland of ongepland is, een unieke waarde en schoonheid heeft. Fotografie nodigt ons uit om de wereld niet alleen te zien, maar ook te ervaren in al haar geplande en ongeplande pracht.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.