Noorderbreedte

Gepubliceerd op 29 januari 2021 om 18:37

Noorderbreedte is een tijdschrift over onder andere het landschap, natuur, milieu, cultuurhistorie en de ruimtelijke ordening van Noord- Nederland. Tevens staan er in Noorderbreedte professionele foto’s en verdiepende artikelen over identiteit en landschap. De focus ligt op de provincies Groningen, Frieland en Drenthe. Het blad verschijnt vijfmaal per jaar en is gericht op de 'bovenkant van de samenleving'. Het blad wordt uitgegeven door de Stichting Noorderbreedte, waarin ongeveer 30 instellingen op het gebied van de genoemde thema's zijn vertegenwoordigd. Noorderbreedte is onder andere bekend vanwege de vernieuwende omslagen van de nummers. Het wist in zijn bestaan veel invloed uit te oefenen op het denken over de eerder genoemde thema's in Noord-Nederland. Website >>

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.