ai & Nightshade

Gepubliceerd op 27 februari 2024 om 18:00

In een recent onderzoeksartikel, vrijgegeven door een team van onderzoekers aan de Universiteit van Chicago, wordt de "Nightshade" techniek uitgelicht. Deze innovatieve methode richt zich op data-vergiftiging en heeft als doel het trainingsproces van AI-modellen te verstoren. Een opvallende toepassing is gericht op het beschermen van visuele kunstwerken en het voorkomen van ongeautoriseerd gebruik in de training van generatieve AI-beeldsynthesemodellen, zoals Midjourney, DALL-E 3, en Stable Diffusion.

 

De opkomst van generatieve AI-modellen heeft geleid tot een nieuwe uitdaging voor kunstenaars en uitgevers, namelijk het risico op ongeoorloofd gebruik van hun werk in het trainingsproces van deze systemen. Veel van deze modellen maken gebruik van enorme datasets van afbeeldingen die van het web zijn geschraapt, vaak zonder toestemming van de makers en met inbegrip van auteursrechtelijk beschermd materiaal.

 

De onderzoekers beschrijven "Nightshade" als een open source "vergiftigingspil" tool. Deze tool past beelden op subtiele wijze aan op manieren die onzichtbaar zijn voor het menselijk oog, maar die het trainingsproces van een AI-model kunnen corrumperen. Het doel is om een effectieve barrière op te werpen tegen het gebruik van artistiek werk zonder toestemming in de ontwikkeling van AI-modellen.

 

Veel van de bestaande generatieve AI-modellen maken gebruik van datasets die zonder de juiste rechten zijn verkregen, wat leidt tot ethische zorgen en juridische kwesties. Nightshade biedt kunstenaars en makers een proactieve benadering om hun werk te beschermen en controle te houden over het gebruik ervan in AI-toepassingen.

 

De kunstwereld heeft recentelijk te maken gehad met een golf van door AI gegenereerde creaties waarbij originele werken als basis dienen zonder toestemming van de makers. Nightshade biedt een krachtige tegenmaatregel door onzichtbare wijzigingen in beelden aan te brengen, waardoor ze ongeschikt worden voor het trainen van AI-modellen.

 

Hoewel Nightshade een innovatieve techniek biedt om kunstwerken te beschermen, blijven er vragen bestaan over de juridische implicaties en ethische overwegingen van data-vergiftiging. Daarnaast wordt de vraag gesteld of deze techniek slechts een tijdelijke oplossing is of dat er bredere maatregelen nodig zijn om kunstenaars volledige controle te geven over het gebruik van hun werken in de wereld van AI.

 

Nightshade opent een nieuw hoofdstuk in de bescherming van kunst tegen ongeautoriseerd gebruik in AI-toepassingen. Terwijl kunstenaars, onderzoekers en juristen de implicaties van deze technologie verkennen, laat het zien dat de creatieve gemeenschap proactief op zoek is naar oplossingen om de integriteit van artistiek werk te waarborgen in een tijdperk van geavanceerde technologie. De discussie over de balans tussen technologische innovatie en artistieke rechten zal ongetwijfeld voortduren.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.